...

Dat is de verrassende vaststelling van vorsers van de University of North Carolina School of Medicine, auteurs van de eerste studie waarin systematisch de resultaten zijn geanalyseerd van patiënten die in het ziekenhuis waren opgenomen om een andere reden en die in het ziekenhuis een STEMI hadden gekregen. De overleving was 96% bij de patiënten die een STEMI hadden gekregen buiten het ziekenhuis, en nauwelijks 60% bij de patiënten die tijdens hun ziekenhuisverblijf een infarct hadden gekregen. Dat spectaculaire verschil kon gedeeltelijk worden toegeschreven aan het feit dat de patiënten die een infarct hadden gekregen in het ziekenhuis zelf, gemiddeld ouder en zieker waren dan de patiënten die een infarct buiten het ziekenhuis hadden gekregen. Maar zelfs na correctie voor die vertekenende factoren was er een groot verschil in overleving tussen de twee groepen patiënten. Een mogelijke verklaring zou volgens de auteurs kunnen zijn dat artsen en het personeel sneller reageren op patiënten die van buitenaf met een infarct worden opgenomen. (referentie: Dai X et al. J Am Heart Assoc. 2013;2:e000004)