...

Heeft het nog zin om jaar na jaar akkoorden te sluiten met de ziekenfondsen? Die vraag klinkt alsmaar luider, schrijft dr. Moens in het jaarverslag van het Verbond van Belgische Specialisten (VBS). "Waarvoor dient al dat onderhandelen met de mutualiteiten als de regering naderhand, en met de natte vinger, om het even welke andere besparing kan nemen?" Hij pleit voor rechtstreekse onderhandelingen met de regering, via de ambtenaren van het Riziv.Repercussie op honorariaIn de vier akkoorden artsen-ziekenfondsen die sinds 2009 werden ondertekend, stonden voor 299 miljoen besparingen ingeschreven. Voor 2013 alleen al staat de teller op 105 miljoen euro besparingen in de conventie. Maar dat belette het kernkabinet niet om, buiten het akkoord om, vorig jaar nog eens 65 miljoen extra te snoeien in het budget voor de artsenhonoraria.En daar blijft het niet bij. Volgens ramingen van de Task Force moeten de ziekenhuizen vanaf 2014 een slordige 66 miljoen bezuinigen, en ook dat zal een repercussie hebben op de artsenhonoraria. De ziekenhuizen zullen die minder inkomsten voor een deel afwentelen op de artsen.Vandaar dat Moens luidop de vraag stelt wat dan nog de zin is van een akkoord tussen artsen en ziekenfondsen. "Waarom hoeven de artsensyndicaten het jennen door de mutualiteiten nog verder te verdragen? Waarom gaan de artsensyndicaten niet meteen met de regering onderhandelen, via de Riziv-ambtenaren?"Dokters bashenIn zijn jaarverslag heeft de artsenleider ook andere redenen om hard uit te vallen naar de ziekenfondsen. Hij verwijt hen "een jaartje dokters bashen". Moens vraagt zich af waarom politici de versnippering van onderling incompatibele systemen voor administratie en facturatie van de landsbonden blijven dulden. Alleen al door het uniform maken van de informatica die ze gebruiken, kan bij de ziekenfondsen voor honderden miljoenen bespaard worden, schrijft hij.In 2013 kregen alle ziekenfondsen samen een vergoeding van 1,045 miljard euro voor administratiekosten. In 2014 loopt die factuur op tot 1,070 miljard. Hoog tijd volgens Moens om de rol van de ziekenfondsen in het beheer van de ziekteverzekering terug te schroeven. "Laat de verrekeningen over aan het Riziv en slank de mutualiteiten af tot hun essentie van ledenverenigingen."Een uitvoerige bijdrage over het VBS-jaarverslag leest u vrijdag in Artsenkrant.