...

Het antiparalyticum is gemaakt van neostigmine, een stof die gebruikt wordt als therapie voor myasthenia gravis of na een algehele anesthesie. De wetenschappers hebben het middel getest op muizen die geïnjecteerd waren met verschillende - en allemaal dodelijke - doses gif van de Indische cobra. Bepaalde knaagdieren kregen de experimentele behandeling, 2 minuten of 10 minuten na injectie van de dodelijke dosis. Het resultaat? De dieren die geen behandeling kregen, zijn allemaal gestorven. Van de behandelde muizen zijn de exemplaren die de hoogste doses gif hadden gekregen (2 tot 5 keer de dodelijke dosis) wel gestorven, maar ze overleefden langer dan de onbehandelde dieren. Van de 15 behandelde muizen die de laagste doses gif hadden gekregen, hebben er 10 dat overleefd zonder gedragsveranderingen. De behandeling moet nog worden getest op mensen, maar wordt als spray aangebracht via de neus en is dus gemakkelijk te transporteren en toe te dienen. Bovendien is de productie van de stof niet duur. (referentie: Journal of Tropical Medicine, Volume 2014, DOI : 10.1155/2014/131835)