...

De bevolkingsgroep met de minste slaapklachten zijn 80-plussers. Tot die conclusie komen Amerikaanse onderzoekers op grond van een grootschalige telefonische enquête. De resultaten verschenen net in Sleep.De onderzoekers contacteerden 155.877 volwassen Amerikanen. Ze stelden vragen over de frequentie van slaapklachten en vermoeidheid in de loop van de dag. Dat werd gekoppeld aan een bevraging over etnie, inkomen en opleidingsniveau, naast de aanwezigheid van neerslachtige gevoelens, de algemene gezondheidstoestand en het tijdstip van de laatste medische check-up.VerrassingDe resultaten van de bevraging werden gematcht aan de samenstelling van de bevolking. De onderzoekers vonden - niet verrassend - dat slaapklachten gerelateerd waren aan depressieve symptomen en andere gezondheidsproblemen. Ze stelden vast dat vrouwen meer slaapklachten hebben dan mannen. En ze vonden dat slaapklachten weliswaar iets toenemen op middelbare leeftijd, maar daarna weer afnemen. Hoe ouder de bevolking, hoe minder slaapklachten.Het laatste resultaat was zeker niet wat ze hadden verwacht. Het onderzoek werd juist opgezet om de toename van slaapklachten met de leeftijd in kaart te brengen, in de meest grootschalige bevraging ooit.De onderzoekers onderstrepen dat het gaat om een subjectieve beoordeling, niet over de feitelijke kwaliteit van de slaap. Maar dat brengt juist mee dat slaapklachten bij ouderen niet mogen afgedaan worden als 'normaal', en wel degelijk ernstig moeten worden genomen.