...

De studie werd uitgevoerd bij 106 patiënten van wie er 104 symptomen van een slaap-apneusyndroom vertoonden en die al in het ziekenhuis waren opgenomen wegens een myocardinfarct, hartfalen of een ritmestoornis. 81 van de 104 patiënten (78%) vertoonden een slaap-apneusyndroom en 65 van die 81 patiënten (80%) vertoonden zelfs een obstructief slaap-apneusyndroom (OSAS), waarbij de tong en het weke verhemelte bij spierrelaxatie tegen de bodem van de keel vielen. Dat sluit de farynx gedeeltelijk af en veroorzaakt snurken en apneu. Tijdens 70% van de nachten droegen de patiënten gedurende minstens vier uur per nacht een neusmasker dat een constante luchtdruk verzekerde om de luchtwegen open te houden en snurken en apneu te verhinderen. De resultaten spreken voor zich. Geen enkele van de patiënten die CPAP kregen, werd binnen 30 dagen na ontslag opnieuw in het ziekenhuis opgenomen wegens een nieuw cardiaal probleem. In de andere groep daarentegen vertoonde 29% een nieuw hartprobleem waarvoor ze opnieuw in het ziekenhuis werden opgenomen. De conclusie luidt dus dat we patiënten met hartproblemen niet mogen laten snurken.