...

Franse onderzoekers hebben een moleculaire analyse uitgevoerd bij meer dan duizend patiënten met autisme en hun familie, en vonden dat 2 tot 3% van de mensen met autisme met een verstandelijke beperking drager is van een SHANK3-mutatie. Dat maakt van SHANK3 een van de belangrijkste genen die aan de oorzaak liggen van het complexe syndroom dat autisme is. Interessanter nog is dat de auteurs een correlatie konden aantonen tussen mutaties van de SHANK-genen, de ernst van de aandoening en de fysieke kenmerken van de patiënten. Zo stelden ze vast dat patiënten met een mutatie van het SHANK3-gen een lager intelligentiequotiënt (IQ) hadden dan de subgroep met een mutatie van SHANK2, die dan weer een lager IQ had dan de subgroep met een mutatie van SHANK1. Ook andere klinische tekens zoals hypotonie, taalachterstand of mutisme en lichte misvormingen, zijn ernstiger bij patiënten met een SHANK3-mutatie. Sommige kinderen vertonen zelfs een regressie van hun ontwikkeling. Deze resultaten zouden kunnen helpen om de diagnose van autisme te verfijnen en verbindingen te ontdekken die de neuronale functies kunnen herstellen.