...

De tekorten in de jeugdpsychiatrie zijn al lang een belangrijke item. Vorige week kwam de situatie nog eens acuut in het nieuws toen een 11-jarig meisje met suïcidale neigingen door de rechter in een psychiatrische instelling voor volwassenen werd geplaatst. Maar in de septemberverklaring van maandag 25 september liet minister-president Geert Bourgeois (N-VA) zich van zijn gulle kant zien. "Om het zorg- en welzijnsaanbod te versterken, trekken we het budget van minister Vandeurzen met 90 miljoen euro op", luidde het. Jo Vandeurzen (CD&V) heeft het op zijn website zelfs over "350 miljoen euro extra om te besteden" in het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Het actieplan jeugdhulp moet zorgen "voor een forse investering in meer rechtstreeks toegankelijke hulp en laagdrempelige psychische zorg zodat sneller ondersteuning geboden kan worden". Daarvoor wordt 13 mijoen vrijgemaakt - maar drie miljoen gaat naar pleegzorg. Extra middelen...Vandeurzen heeft het verder over het versneld inzetten van middelen voor het persoonsvolgend budget bij personen met een handicap. Meer geld voor de ouderenzorg: extra personeel en meer plaatsen in de woonzorgcentra, waaronder 11 miljoen voor RVT-bedden, maar ook meer middelen voor de thuiszorg en de dagverzorging. Daarnaast komen er extra middelen voor kinderopvang en voor de zorgverzekering. Ten slotte heeft Vandeurzen het over 115 miljoen extra middelen in 2018 voor het VIPA - het Vlaamse infrastructuurfonds.