...

Het gaat om patiënten met type 2 die behandeld worden met minstens drie insuline-injecties per dag. Ze moeten normaal gezien zichzelf viermaal per dag prikken om de glucosespiegel te meten en de juiste behoefte aan insuline te bepalen.De sensor meet de spiegels continu. Die kunnen afgelezen worden met een app. De pleister met sensor moet om de twee weken worden vervangen. De patiënt moet hiervoor 920 euro per jaar uit eigen zak betalen. Minister Vandenbroucke liet in de Riziv-begroting 18,2 miljoen euro opzij zetten om dat volledig terug te betalen.Totnutoe betaalden zo'n 2.000 type 2-patiënten de sensor zelf - vanaf volgende maand betaalt het Riziv die terug voor 18.900 groep B-patiënten.Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat patiënten die op die manier hun spiegels controleren, minder vaak in het ziekenhuis worden opgenomen wegens hypoglycemie, en minder vaak afwezig zijn van de school - het gaat ook om nog jonge patiënten - of het werk.Goed nieuws voor die patiënten die met deze maatregel hun ziekte beter kunnen behandelen en langer gezond blijven. Goed nieuws ook voor artsen die bij hun patiënten minder vaak complicaties zullen moeten vaststellen.