...

"Het bewustzijn rond het gebruik en het voorschrijven van antibiotica vergroten, is belangrijk en apothekers en artsen spelen daarin een grote rol," aldus minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit).De FOD Volksgezondheid wijst in het algemeen op het nut van antibiotica maar ook op de gevaren van antimicrobiële resistentie. AMR bedreigt onze gezondheid en volgens recente cijfers van het ECDC sterven jaarlijks meer dan 35.000 Europeanen aan antibioticaresistente infecties.Daarnaast verwijst de administratie naar de Eurobarometer, een enquête uitgevoerd bij 25.511 Europeanen waarvan 1.033 Belgen over de houding van Europa ten opzichte van antibiotica. Wat het luik België betreft blijken slechts 59% van de Belgen op de hoogte dat antibiotica niet effectief zijn tegen virussen. Slechts drie op tien weet dat ze hun werking kunnen verliezen, dat je een kuur volledig moet uitdoen, dat er bijwerkingen zijn en dat antibiotica niet werken tegen verkoudheid.Het antibioticagebruik in ons land daalde de laatste tien jaar. Eind 2021valideerde de overheid het nationale 'One Health'-plan om AMR te bestrijden. In het kader daarvan hebben nu voor het eerst de sectoren menselijke en dierlijke gezondheid en milieu samengewerkt in het kader van deze nieuwe sensibiliseringscampagne 'praat over antibiotica'. De campagne moedigt patiënten (en eigenaars van gezelschapsdieren) aan om de dialoog aan te gaan met gezondheidsprofessionals. Meer info over de campagne vindt u op https://praatoverantibiotica.be/ Artsen en apothekers kunnen hier ook gratis materiaal (affiches enz.) bestellen.