...

Dat schrijven Janusz Kaczorowski (Vancouver, Canada) en collega's in de BMJ op basis van de resultaten van een gerandomiseerde studie in 39 gemeenten in Ontario, Canada.In 20 gemeenten werden de 65-plussers uitgenodigd voor een vrijwillige bepaling van hun cardiovasculair risico en educatiesessies gedurende een termijn van 10 weken. In de andere 19 gemeenten gebeurde dat niet. Na correctie voor een aantal potentieel bevloedbare factoren stelden de onderzoekers vast dat er in de interventiegroep minder ziekenhuisopnames per jaar waren voor cardiovasculair lijden. De afname was statistisch significant voor ziekenhuisopnames voor acuut myocardinfarct en congestief hartfalen maar niet voor CVA.De auteurs besluiten dat initiatieven op bevolkingsniveau ter preventie van cardiovasculair lijden zinvol zijn om de cardiovasculaire morbiditeit bij ouderen te beperken.