Er dient een coherent en gecoördineerd beleid inzake luchtkwaliteit ontwikkeld te worden tussen de lokale, gewestelijke en federale beleidsniveaus, luidt het in het informatieverslag dat vrijdagochtend in de Senaat wordt besproken. De problematiek van luchtkwaliteit mag daarbij niet verengd worden tot die van het klimaat. Alle milieuproblematieken moeten deel uitmaken van een geïntegreerde vermindering van verontreiniging waarbij 'valse oplossingen' worden vermeden.

Luchtmeester

De Senaat beveelt aan de twee hoofdoorzaken van ongezonde lucht prioritair aan te pakken, zijnde het wegverkeer en de verwarming door huishoudens.

Het opstellen van normen en beleidslijnen moet gericht zijn op groepen die het meest blootgesteld worden en het meest gevoelig zijn voor een slechte luchtkwaliteit, zoals kinderen of personen die wonen in zones van slechtere lucht.

Opvallend is de functie van 'luchtmeester' die de Senaat in het leven wil roepen. "Deze persoon is ombudsman en verbindingsfiguur voor elk mogelijk beleidsonderdeel betreffende luchtkwaliteit op gewestelijk vlak. De luchtmeester moet fungeren als eerste aanspreekpunt en vertrouwenspersoon die de behartiging van de luchtkwaliteit als hoofddoel nastreeft."

Betere opleiding

Verder beveelt de Senaat aan om te zorgen voor een betere opleiding van het medisch personeel over de impact van de luchtkwaliteit.

De hele lijst met aanbevelingen kan u lezen in het informatieverslag.

Er dient een coherent en gecoördineerd beleid inzake luchtkwaliteit ontwikkeld te worden tussen de lokale, gewestelijke en federale beleidsniveaus, luidt het in het informatieverslag dat vrijdagochtend in de Senaat wordt besproken. De problematiek van luchtkwaliteit mag daarbij niet verengd worden tot die van het klimaat. Alle milieuproblematieken moeten deel uitmaken van een geïntegreerde vermindering van verontreiniging waarbij 'valse oplossingen' worden vermeden.LuchtmeesterDe Senaat beveelt aan de twee hoofdoorzaken van ongezonde lucht prioritair aan te pakken, zijnde het wegverkeer en de verwarming door huishoudens.Het opstellen van normen en beleidslijnen moet gericht zijn op groepen die het meest blootgesteld worden en het meest gevoelig zijn voor een slechte luchtkwaliteit, zoals kinderen of personen die wonen in zones van slechtere lucht.Opvallend is de functie van 'luchtmeester' die de Senaat in het leven wil roepen. "Deze persoon is ombudsman en verbindingsfiguur voor elk mogelijk beleidsonderdeel betreffende luchtkwaliteit op gewestelijk vlak. De luchtmeester moet fungeren als eerste aanspreekpunt en vertrouwenspersoon die de behartiging van de luchtkwaliteit als hoofddoel nastreeft."Betere opleidingVerder beveelt de Senaat aan om te zorgen voor een betere opleiding van het medisch personeel over de impact van de luchtkwaliteit.De hele lijst met aanbevelingen kan u lezen in het informatieverslag.