...

Jaarlijks betaalt de ziekteverzekering in België 673.000 tests op HCV-antistoffen terug. Die worden volgens het KCE te weinig gericht uitgevoerd. Alleen bij risicogroepen is screening eventueel aanbevolen.Het HCV-virus werd pas in 1989 ontdekt. Sinds midden 1990 wordt het bloed van donors gescreend, zodat de ziekte niet meer door bloedtransfusies en -producten kan worden overgdragen. Jaarlijks zouden in België nog 2.000 nieuwe besmettingen plaatsvinden. Voor 80% zouden die plaatsvinden bij intraveneuzedrugsgebruikers. Een andere groep waarin het virus circuleert zijn hiv-positieve mannen die seks hebben met andere mannen.Het risico bij sommige medische interventies blijft toch ook nog bestaan.ScreeningSchattingen van de seroprevalentie van de aandoening lopen sterk uiteen. Een onderzoek uit 1993-1994 schatte de prevalentie op 0,87% tot 1% van de bevolking. Maar een Vlaams onderzoek met speekselstalen uit 2007 toonde een prevalentie van 'maar' 0,12% in de algemene bevolking. Tussen de 10.000 en 75.000 inwoners van ons land zouden de infectie hebben.Ondanks de mogelijkheid van adequate behandeling heeft screening van de algemene bevolking volgens het KCE geen zin. Buitenlands onderzoek heeft geen eensluidend antwoord opgeleverd over de vraag of screeningsprogramma's kosteneffectief zijn. Bovendien, zo stelt het KCE vast, is al een groot deel van de bevolking gescreend. Tussen 2003 en 2009, bijvoorbeeld, werden volgens de permanente steekproef 2,76 miljoen personen onderzocht op HCV-antistoffen. Zwangere vrouwen werden in die periode bijna systematisch getest. Vermoedelijk kreeg sinds 1991 de helft van de volwassen bevolking een test, aldus het KCE.Het KCE beveelt aan de tests te beperken tot de risicogroepen, zoals die door de Belgian Association for the Study of the Liver werden afgebakend (zie www.basl.be).