...

Men wil niet alleen werk maken van een goede toegankelijkheid van de zorg, maar ook van administratieve vereenvoudiging. Voor hoofdstuk IV-geneesmiddelen zal in het ziekenhuis vanaf 1 juli van dit jaar geen voorafgaande toestemming meer nodig zijn - tenzij dat expliciet bij de vergoedingsvoorwaarden is vermeld. Bewijsstukken moeten niet worden doorgestuurd maar kunnen ter beschikking blijven in het ziekenhuis.De overeenkomstencommissie tussen verpleeginrichtingen en ziekenfondsen onderzoekt verdere voorstellen om de administratie te vereenvoudigen. Artsen zullen de voorstellen mee kunnen uitwerken.Twintig miljoenEen aantal prestaties zullen wel worden opgewaardeerd. Zo bijvoorbeeld de raadpleging van sommige specialisten die nomenclatuurnummer 102012/102535 gebruiken: de KNO-artsen, fysiotherapeuten en algemeen chirurgen. Daar gaat de helft van de 20 miljoen naartoe die wordt bespaard op de klinische biologie.Ook de oncologen krijgen uit deze pot een opwaardering voor 'meervoudige ingrepen in hetzelfde operatieveld' en voor langdurige consultaties na chirurgie (2,29 miljoen). Voor de herwaardering van de honoraria bij borstreconstructie - en 'tarieven met akkoordverklaring' - wordt nog 1,2 miljoen opzijgezet. Het budget voor genetische onderzoek wordt aangepast (2 miljoen) en innovatieve behandelingen binnen de diabetesconventie worden mogelijk voor type 1-patiënten (5 miljoen extra).KeizersnedenDe gynaecologen krijgen een urgentietoeslag op de honoraria bij natuurlijke bevallingen. Inclusief eventuele extra kosten voor anaesthesie mag dat 7 miljoen euro kosten. De Nationale Commissie zal de impact van deze maatregel nagaan op de conventioneringsgraad van gynaecologen.Tegelijk wil men samen met de beroepsgroep de variatie tussen ziekenhuizen in het aantal sectio's onderzoeken. De uiteindelijke bedoeling is dat aantal beter in overeenstemming te brengen met de wetenschappelijke aanbevelingen. In 2017 zal de Commissie nagaan of naleving van de aanbevelingen kan gelden als terugbetalingsvoorwaarde.TGRDe Technisch-Geneeskundige Raad had een aantal uiteenlopende maatregelen uitgewerkt, bijvoorbeeld voor HER2- en EGFR-tests bij maagkanker, de HLA-typering bij transplantatie , uitbreiding van de indicaties voor debulking in abdominale heelkunde. Voor dertien van die voorstellen tezamen wordt in totaal een budget van 6,58 miljoen uitgetrokken.Daarnaast wordt een bedrag opzijgezet van 0,75 miljoen voor de TGR-adviezen inzake Mycobacterium tuberculosis en alfastralers.Nog meer maatregelen Een herschikking van de uitgaven voor CT-scans, coronariografieën en echografieën moet een budget vrijmaken voor een verantwoorde toepassing van optische coherentietomografie (een geavanceerde onderzoekstechniek om bijvoorbeeld het maculagebied scherp in beeld te brengen, die sterk in opmars is). De DGEC evalueert in 2016 opnieuw de monitoring van de hartfunctie en vitale en niet-vitale parameters om praktijkvariaties te kunnen wegwerken. Twee miljoen euro wordt opzijgezet voor de coördinatie van tests op biomarkers met het oog op terugbetaling van gepersonaliseerde geneesmiddelen.