...

OOTT (Oriëntatie en OpvolgingsTraject Thuiszorg) moet het voor patiënten mogelijk maken zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Door een tijdelijke intensieve begeleiding, met name een opname gedurende maximaal drie weken in een zogenaamde OOTT-kamer, kunnen een aantal overgangsmaatregelen genomen worden.Er kunnen ondertussen bijvoorbeeld aanpassingen gebeuren aan de eigen woning van de patiënt. Of de patiënt kan het gebruik van nieuwe hulpmiddelen aanleren. De patiënt wordt vervolgens nog een jaar gevolgd door een 'case manager'.Door deze opvang gedurende een crisisperiode of een reorganisatie hoopt men uiteindelijk de zelfstandigheid van de patiënt zoveel mogelijjk te bewaren: "Zo helpen we hen om nadien zo lang mogelijk kwaliteitsvol thuis te wonen", aldus projectcoördinator Sofie Van Hal.Het project richt zich op oudere patiënten, vanaf de leeftijd van 60 jaar.GOAL: GezondheidsOverleg Arrondissement Leuven: www.selgoal.be.