...

Net als in andere Europese landen neemt ook in België het aantal seksueel overdraagbare infecties (soi's) toe. Chlamydia blijft de meest voorkomende soi in België. Het geschatte aantal diagnoses is met 21% gestegen van 156/100 000 inwoners in 2019 naar 189/100 000 inwoners in 2023.Sinds 2019 is de stijging van het aantal diagnoses van gonorroe merkelijk groter dan die van chlamydia en syfilis. In die periode verdubbelde het aantal diagnoses van 66/100 000 inwoners in 2019 naar 130/100 000 inwoners in 2023.Syfilis is de minst voorkomende soi van de drie. Het geschatte aantal diagnoses steeg van 65/100 000 inwoners in 2019 tot 73/100 000 inwoners in 2023 (+13 %).Trends per geslachtIn 2023 was het geschatte aantal diagnoses van chlamydia 195/100 000 vrouwen, ten opzichte van 176/100 000 mannen. Dit komt overeen met een stijging ten opzichte van het geschatte aantal diagnoses in 2019 van 15% bij vrouwen en 31% bij mannen.Het aantal geschatte diagnoses van gonorroe steeg bij mannen met 93 % en bij vrouwen met 145%. Ondanks de forse stijging bij vrouwen in de voorbije jaren, kwam gonorroe nog steeds meer dan drie keer zo vaak voor bij mannen als bij vrouwen.BehandelingChlamydia, gonorroe en syfilis zijn behandelbaar met antibiotica. Onbehandelde infecties kunnen leiden tot complicaties en tot verdere verspreiding. Het is belangrijk dat de behandeling correct gebeurt volgen de Belgische antibioticarichtlijnen, stelt Sciensano.Het correct gebruik van een condoom is en blijft de meest doeltreffende maatregel om een besmetting met een soi te voorkomen. Om verdere overdracht te verhinderen en mogelijke complicaties te vermijden blijft het echter belangrijk om een soi vroegtijdig te detecteren en te behandelen. Een eerlijke maar respectvolle communicatie met (vorige) seksuele partners is nodig om het risico op overdracht van soi te verminderen. Het verwittigen van seksuele partners na een soi-diagnose kan onder meer via het platform Partneralert.De cijfers zijn gebaseerd op gegevens die verzameld worden door een netwerk van peillaboratoria - EPILABO, meer bepaald een selectie van 38 laboratoria die op een consistente manier soi's rapporteren over de jaren heen. De gepresenteerde resultaten zijn preliminair en onderschatten waarschijnlijk de situatie in 2023.