...

Meer dan 20% van deze tienerzwangerschappen komt voor bij meisjes die het slachtoffer werden van seksueel misbruik of verwaarlozing, terwijl het nationale percentage tienerzwangerschappen in de Verenigde Staten ongeveer 4% bedraagt. Zelfs als we rekening houden met factoren zoals ras, gezinsinkomen en het feit of het om een klassiek gezin of een eenoudergezin gaat, blijft de vaststelling overeind. De prospectieve studie, de eerste in zijn soort, werd uitgevoerd bij meisjes van 14 tot 17 jaar, met een jaarlijkse evaluatie tot 19 jaar. Ook al daalt het aantal tienerzwangerschappen in de VS sinds de piek van 1991, toch hebben de Verenigde Staten nog steeds een van de hoogste percentages van de geïndustrialiseerde landen.