...

Onderzoekers en overheden in het domein van de gezondheidszorg leggen tegenwoordig vaak de nadruk op de acute zorg in de aanpak van CVA. Een belangrijke uitdaging in dit domein berust ook op het bevorderen van het functioneel herstel en de preventie van recidieven. Op basis van evidentie uit gerandomiseerde studies en meta-analyses staan Kate McArthur (Glasgow, UK) en collega's stil bij de revalidatie en secundaire preventie van CVA. Revalidatie Een belangrijk aspect van deze post-acute zorg bij CVA is de revalidatie. Het onderzoek in dat domein is volgens McArthur een nog jonge tak van de wetenschap. Toch is evidentie belangrijk om een optimale, gestandaardiseerde revalidatie aan te bieden, met aandacht voor de belangrijkste aspecten in deze revalidatie, de frequentie en intensiteit. Op basis van hun literatuurstudie besluiten McArthur en haar team onder meer dat de zorg voor CVA-patiten in gespecialiseerde CVA-units helpt om invaliditeit te voorkomen en levens te redden, en dit in de verschillende leeftijdsgroepen, en voor de verschillende types van CVA.Profylaxis van veneuze trombo-embolie aan de hand van steunkousen wordt niet routinematig aanbevolen en zou ook nadelig kunnen zijn. Snel mobiliseren en snel overgaan tot kinesitherapie wordt aanbevolen door de guidelines en lijkt veilig, terwijl het nog even wachten is op data inzake doeltreffendheid. Complicaties Voorts blijken medische complicaties na CVA frequent voor te komen en een effect te hebben op de functionaliteit en de sterfte. Infecties, deliriumen en dysfagie zijn potentieel behandelbaar.Tot slot stelden de auteurs vast dat secundaire preventie met antihypertensiva, anti-trombotica en lipidenverlagende geneesmiddelen het risico op recidieven weten te verminderen.