...

Dat is aangetoond in een follow-upstudie op lange termijn van de Minnesota Colon Cancer Control Study, die werd uitgevoerd bij 46.551 patiënten van 50 tot 80 jaar. Dat bewijst dat een polypectomie de sterfte aan colorectale kanker verlaagt, onderstrepen de auteurs nog. (referentie: Shakat A et al. N Engl J Med. 2013;369:1106)