...

Het aantal dodelijke coronaslachtoffers in ons land bedraagt op 26 augustus daarmee in totaal 9.878 - geteld vanaf maart. Het Agentschap Zorg en Gezondheid vroeg de 830 Vlaamse woonzorgcentra (waarvan 8 in het Brusselse gewest) het aantal sterfgevallen tussen 18 maart en 2 juni van dit jaar opnieuw te bekijken. Het Agentschap wilde in die periode de woonzorgcentra niet te veel belasten met het verzamelen van die gegevens. Het vroeg in die periode algemene cijfers op zonder veel details.Op 2 juni werd het systeem veranderd en kregen de woonzorgcentra ook de vraag om voor de voorbije periode meer details te verstrekken over de overledenen. Veruit de meeste woonzorgcentra deden dat. Maar zes instellingen vulden de enquête van het Agentschap niet in.Dubbel geteldZo heeft men nu beter zicht op de exacte datum van het overlijden, en de leeftijd en sekse van de overledenen. Volgens de stand van zaken toen betrof het het profiel van 2.663 overleden bewoners - wat goed was voor 27% van het totale dodental door corona in België. In de instellingen die niet hebben geantwoord overleden nog eens 15 personen waarover nog steeds niet meer details bekend geraakt zijn.De woonzorgcentra hadden tot 12 augustus de tijd om de gegevens aan te vullen. Het Agentschap gaf de aangevulde cijfers door aan Sciensano op 20 augustus, dat op 26 augustus de officiële statistieken eraan heeft aangepast. Er blijkt een zekere overrapportering te zijn geweest. Er waren een aantal coderingsfouten. Soms werd de doodsoorzaak naderhand nog aangepast en een andere oorzaak dan covid aangegeven. Soms bleken gevallen twee keer meegeteld te zijn geweest door het woonzorgcengtrum, of een keer gemeld door het centrum en een keer door het ziekenhuis.Balans: uiteindelijk komt men in totaal uit op 121 minder doden in het cumulatieve totaal totnutoe. Al langzaam zag men het ronde getal van 10.000 coronadoden griezelig dichterbij komen. Maar voordat het deze kaap overschrijdt krijgt ons land nu weer even respijt.Plaatje bijgesteldMaar ook een aantal andere gegevens konden worden bijgesteld: