...

Tussen 28 januari en 3 februari consulteerden 365 hun huisarts met de symptomen van griep: koorts, hoest, loopneus, keelpijn, hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid, enzovoort. Ook de week daarvoor overschreed het aantal raadplegingen met deze symptomen de epidemische drempel van 157 per 100.000 inwoners.Het Nationaal Referentie Centrum Influenza van Sciensano ontving vorige week ook 18 stalen uit de peilpraktijken - en in 72% daarvan was het griepvirus aanwezig. Het gaat dan vooral om influenza A, meer bepaald het virus A(H3N2).Ook het Sciensano-peilnetwerk van zes ziekenhuizen rapporteert een stijging van opnames wegen SARI (enstige acute luchtweginfecties). Maar het aantal griepinfecties met ernstige verwikkelingen blijft beperkt. Sciensano herinnert eraan dat het voor risicopersonen nog steeds zinvol is om een vaccinatie te vragen - de huisarts moet dan hun situatie beoordelen.