...

Geslacht en gender hebben een grote invloed op de gezondheid door zowel biologische als sociale verschillen en ongelijkheden, stelt Sciensano. De ongelijkheden tussen mannen en vrouwen beginnen tijdens de adolescentie, vooral op het gebied van de geestelijke gezondheid. Uit verschillende enquêtes op scholen blijkt dat de geestelijke gezondheid van adolescente meisjes slechter is dan die van jongens in de adolescentie. Ze rapporteren meer psychosomatische en depressieve symptomen en denken vaker aan zelfdoding.Hoewel meisjes betere resultaten boeken op het vlak van preventief gezondheidsgedrag (ze eten bijvoorbeeld meer groenten en fruit) en beter voor zichzelf zorgen (ze poetsen bijvoorbeeld vaker hun tanden), blijkt ook dat ze over het algemeen minder lichamelijk actief zijn dan jongens.Gezondheidsongelijkheden blijven bestaanHoewel vrouwen vaker een beroep doen op gezondheidsdiensten voor geestelijke gezondheidsproblemen, hebben ze minder goede resultaten voor een hele rist geestelijke gezondheidsindicatoren. Het sterftecijfer door zelfdoding is lager onder vrouwen dan mannen in België maar het is een van de hoogste in Europa.Vrouwen in België hebben ook meer musculoskeletale problemen (bijv. pijn aan nek en schouders) en ondergaan meer geweld op het werk dan mannen. Vrouwen hebben ook een hoog risico op cardiovasculaire aandoeningen (deels te wijten aan hormonale veranderingen tijdens de menopauze) waarvan de symptomen mogelijk niet worden herkend door de vrouwen zelf en hun zorgverleners. Vrouwen met een cardiovasculaire aandoening vertonen immers vaak minder symptomen dan mannen.Meer jaren in slechte gezondheidVrouwen hebben een hogere levensverwachting. Maar oudere vrouwen worden in het bijzonder getroffen door sommige chronische ziekten zoals musculoskeletale aandoeningen, urine-incontinentie en dementie en ze lopen een groter risico op multimorbiditeit. Ze lopen bovendien een groter risico dan mannen op de ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer, waarvoor geen geschikte behandeling bestaat.Vooral oudere vrouwen lopen het risico op valpartijen en osteoporose die leiden tot fracturen. In 2018 lag de prevalentie van osteoporose bijna tien keer hoger bij vrouwen van 55 jaar en ouder (13%) dan bij mannen (1,8%). Dat verschil kan deels worden toegeschreven aan de onderdiagnose van osteoporose bij mannen.AanbevelingenSciensano doet een reeks aanbevelingen om de gezondheid en het welzijn van vrouwen te verbeteren. Een betere terugbetaling van anticonceptie kan de toegang ertoe verbeteren. Ziektes zoals endometrioseworden en polycysteus ovariumsyndroom (PCOS) worden nog te vaak verkeerd gediagnosticeerd, onderbehandeld of niet herkend, hoewel het risicofactoren voor onvruchtbaarheid en andere aandoeningen zijn. Hoewel HPV-vaccinatie gratis is voor jongeren tot 18 jaar, ligt de vaccinatiegraad nog steeds te laag.Algemeen beschouwd is de maternale en perinatale gezondheid in België goed maar er bestaan ongelijkheden: vrouwen van Marokkaanse, Sub-Saharisch Afrikaanse en Turkse nationaliteit scoren gemiddeld minder hoog op het vlak van maternale en perinatale gezondheid dan vrouwen van Belgische nationaliteit. Er zijn ook heel weinig gegevens beschikbaar over post-partumdepressie (PPD).Premenopauzale symptomen (zoals slapeloosheid, stemmingswisselingen) worden in België onderbehandeld en kunnen een negatieve impact hebben op de levenskwaliteit en het risico op ziekte. Hormoonvervangende therapie en symptoombehandeling kunnen de levenskwaliteit van vrouwen in de premenopauze verbeteren. Het gebrek aan bewustmaking, angst voor bijwerkingen en taboes kunnen vrouwen er echter van weerhouden zich te laten behandelen.Lees hier het volledige rapport.