...

Vorige week is op vraag van de burgemeester van Turnhout bij hoogdringendheid de gemeentelijke veiligheidscel bijeengeroepen. Daar werden maatregelen afgesproken.De lokale artsen en de spoeddienst van het AZ Turnhout kregen een patiëntenfolder toegestuurd, en een uitgebreide scabiës-richtlijn van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. De kans bestaat immers dat patiënten met de ziekte zich aanmelden op de wachtpost of in het ziekenhuis.Schurft is sinds 2009 niet meer meldingsplichting. Wel wordt aan de artsen gevraagd om de nodige feedback te bezorgen, zodat de stad de nodige opvolging kan voorzien.