...

Artsen moeten zichzelf (en hun omgeving/gezinsleden) maximaal beschermen wanneer ze aan hun behandelingsplicht tegemoetkomen. Er is geen keuze mogelijk tussen de menselijk plicht van de arts om hulp te bieden, en de opgave om zijn eigen 'integriteit' veilig te stellen. "Men moet streven naar de vereniging van beide waarden", aldus de Orde.Dat is een opgave voor de artsen zelf, de zorginstellingen waar ze werken, en de maatschappij in haar geheel."Een juiste spreiding van de risico's, op een transparante, professionele wijze en in overleg met al de betrokkenen, is een maatregel die gerechtvaardigd is door respect, billijkheid en solidariteit met de gezondheidsberoepsbeoefenaars die blootgesteld worden aan gevaar bij de uitoefening van hun beroep", luidt het advies.De Orde geeft ook de raad om in de huidige omstandighedebn maximaal gebruik te maken van tele- en videoconsultaties. Ze geeft aan dat ze bezig is haar aanbevelingen voor het gebruik van deze middelen in omstandigheden waarin fysiek contact beperkt is, aan te passen.