...

In oktober start een nieuwe opleiding voor Leif-artsen. Vijf zaterdagen lang wordt de complexe problemen aan het levenseinde toegelicht. Snel bij zijn is de boodschap. Het aantal plaatsen is beperkt.De Leif-artsen ontstonden in 2003. Kort nadat drie wetten goedgekeurd raakten: de wet op patiëntenrechten, die op palliatieve zorg en de euthanasiewet. Om artsen wegwijs de maken in de complexe problematiek rond het levenseinde, werd het LevensEinde InformatieCentrum -kortweg Leif - opgericht De universiteiten van Antwerpen, Brussel, Gent en Leuven werkten mee aan een opleiding.Niet alleen euthanasieLeif-artsen kunnen hun collega's adviseren over problemen aan het levenseinde. Het bekendste voorbeeld is de opinie van een tweede, en eventueel een derde arts bij een verzoek voor euthanasie. Maar de expertise van Leif-artsen is breder: hoe organiseer je palliatieve zorg? Wanneer stop je parenterale voeding of start je die niet meer op? Hoe ga je om met palliatieve sedatie?"Wie de opleiding volgt, moet wel openstaan voor de mogelijkheid van euthanasie," stelt Wim Distelmans. "Wie Leif-arts is, moet zijn collega's kunnen bijstaan met alle vragen rond het levenseinde, ook bij een verzoek voor euthanasie." Anderzijds betreurt hij dat Leif-artsen te exclusief met euthanasie worden geassocieerd.DoorstromenVandaag zijn er al zo een driehonderd Leif-artsen. Een goede zaak, vindt Distelmans. Hoe meer Leif-artsen, hoe beter de kennis en expertise rond de levenseindeproblematiek doorstroomt naar het veld. "Dat is nodig, want de meeste huisartsen worden maar af en toe met die problemen geconfronteerd."De meeste Leif-artsen zijn huisartsen. Maar ook het aantal ziekenhuisartsen die de opleiding volgen, neemt toe. "In ziekenhuizen zie je nog al te vaak een zekere therapeutische hardnekkigheid bij patiënten aan het einde van hun leven. Het is goed dat er artsen zijn die wat tegengewicht bieden en kunnen aangeven hoe het anders kan."AttestDe opleiding neemt vijf zaterdagen in beslag. De wetgeving en de praktijk worden besproken. Maar dat wordt verbreed: het mensbeeld in de zorg, wetenschappelijk onderzoek en de communicatie tussen de spelers komen aan bod. De vijfde zaterdag worden de communicatievaardigheden getraind met professionele acteurs die verbonden zijn aan de KVS (Koninklijke Vlaamse Schouwburg)."De prijs voor het hele pakket bedraagt maar 100 euro. Daar zit de lunch en het cursusmateriaal in. Gratis eigenlijk. Dat is maar mogelijk dankzij de steun van 'Kom op tegen kanker'." De cursus start op 7 oktober, maar snel inschrijven is de boodschap. Het aantal plaatsen is beperkt."Wie de cursus heeft gevolgd, krijgt een attest. Zijn naam komt in een databank terecht. Wanneer arts een beroep wilt doen op een Leif-arts, belt hij naar het centrum. Dat neemt dan contact op met een Leif-arts in de buurt."