...

Om misverstanden uit de weg te ruimen en om artsen te ondersteunen in de communicatie met hun patiënten verspreidt het departement Onderwijs en Vorming deze week via Artsenkrant nieuwe affiches en brochures. Daarnaast is er een zogeheten spijbelinlegger beschikbaar, een snel geheugensteuntje tijdens of net voor het consult. De inlegger somt de zes meest gestelde vragen op rond medische schoolattesten én de bijhorende juiste antwoorden.Nieuwe regelZowel in het basis- als in het secundair onderwijs is er sinds 1 september 2013 een nieuwe regelgeving die zegt dat afwezigheid wegens ziekte in de laatste week voor en na een schoolvakantie ook steeds een medisch attest vereist. Een briefje van de ouders volstaat in die periode dus niet om een afwezigheid te wettigen.Redenen waarvoor de arts geen medisch attest hoeft te schrijven, zijn de van rechtswege gewettigde afwezigheden zoals een begrafenis van aanverwanten in de tweede graad; het bijwonen van een religieus feest; een topsportevent (voor leerlingen met een topsportstatuut); of omdat de school onbereikbaar is.Daarnaast zijn er ook heel specifieke situaties die wel altijd een medisch attest vereisen, zoals de afwezigheid omwille van revalidatie tijdens de lesuren. Bij de behandeling van chronisch zieke kinderen bij wie een continue of repetitieve behandeling van minstens zes maanden noodzakelijk is, volstaat het dan weer om - na samenspraak met de CLB-arts - slechts één medisch attest uit te schrijven voor een hele periode.Voor het toedienen van medicatie op school is wettelijk gezien geen doktersattest noodzakelijk. In principe volstaat een geschreven verklaring van de ouders. In sommige gevallen is het echter nuttig dat de arts een attest voorschrijft, als hij bijvoorbeeld inschat dat de ouders de uitleg niet correct kunnen doorgeven. In de praktijk hanteren scholen hun eigen beleid hierrond en nemen nogal wat instellingen standaardformulieren hiervoor op in het schoolreglement.DatabankEen integrale aanpak van spijbelen en schoolverzuim vraagt om een actief partnerschap tussen huisartsen en scholen/CLB. Om de communicatie tussen artsen en CLB-artsen onderling te ondersteunen, werd er een databank opgezet.In deze databank kan je als arts inloggen met een paswoord en kan je eenvoudig opzoeken welk CLB en welke CLB-arts verantwoordelijk is voor de opvolging van een bepaalde leerling. Je moet enkel weten waar de leerling schoolloopt. Een paswoord kan aangevraagd worden bij: spijbelen@vlaanderen.be.Alle info is hier terug te vinden. Affiches en borchures kan u hier downloaden. De spijbelinlegger kan u gratis bestellen via spijbelen@vlaanderen.be.