...

Dokter Reinier Hueting, voorzitter van het Algemeen Syndicaat van Geneeskundigen van België, reageert afwijzend op de resultaten van een enquête bij 600 lezers van het vakblad de Apotheker. Daaruit blijkt dat twee apothekers op drie vaccinatie als onderdeel zien van hun takenpakket.Voor Hueting is en blijft vaccinatie een medische act, of ze nu door een verpleegkundige of een arts wordt uitgevoerd. Apothekers zijn daarvoor niet opgeleid. "Ik begrijp dat de overheid de vaccinatiegraad omhoog wil krijgen, vervolgt hij, "maar daarin spelen huisartsen een nuttige rol. Het valt niet in te zien hoe apothekers in een officina kunnen vaccineren. Terwijl de klanten staan te wachten? Vaccinatie vergt ook privacy, moeilijk te begrijpen hoe dat kan tussen de dozen in het berghok."Wel vindt Hueting dat apothekers meer betrokken kunnen worden bij preventie. "Maar om de vaccinatiegraad te verhogen, zie ik niet in wat ze meer kunnen doen dan affiches uithangen", dixit de ASGB-voorzitter.Een zeer grote meerderheid van apothekers hoopt ook inzage in de bloedwaarden en indicaties van patiënten te krijgen. Voor die vraag heeft Hueting evenmin begrip. "Dit is diagnostiek en daarvoor zijn apothekers niet opgeleid. Het is natuurlijk hun taak niet om na te gaan of de arts zijn diagnose correct stelt. Bovendien is er het probleem dat producten vaak worden afgeleverd door apotheekassistenten. Met andere woorden, in België is een apotheek een bedrijf dat OTC-producten, 'tubekes' zalf enz. verkoopt. Een diagnosestelling hoort daar zeker niet bij."Net zoals het ASGB benadrukt ook de Bvas dat de huisarts in samenspraak met de arts-specialist de verantwoordelijke is en blijft om het diagnostisch en therapeutisch beslissingsproces van de patiënt uit te stippelen.