...

De gemengde werkgroep van deskundigen bestaat uit alle betrokken partijen (gemengde syndicaten, instellingen, ziekenfondsen, apothekers en, na enig aandringen, ook de CRA's zelf). Faelens vindt deze consensus over de taalgrens heen prima en looft de inzet van de betrokken administratie. Maar nu moet hij nog heel wat sluizen door: de medicomut, de commissie voor ziekenhuisvoorzieningen, enzomeer. In totaal moeten een zestal organisaties hun fiat geven. En dan krijgen de gemeenschappen nog hun zegje. Pas nadien kunnen minister en parlement alles in een Koninklijk Besluit gieten. Blijkbaar zou Onkelinx er wel op aandringen dat het vooruitgaat. De woonzorgcentra zijn nu eenmaal een belangrijk element in de ouderenzorg van de toekomst. De thuiszorg zal veel moeten opvangen. Daarom zullen we de relatie thuiszorg-residentie zorg moeten aanhalen. Nu kijkt de residentie zorg vooral naar de ziekenhuizen. "Voor huisartsen en huisartsenkringen ligt hier een enorme opportuniteit", meent Faelens. "Ik vrees wel dat de ziekenhuizen het laken nog naar zich willen toetrekken. Zullen de gemengde syndicaten de huisartsen voldoende verdedigen in dit dossier?"Hueting (ASGB) ziet het allemaal wel zitten. "Er is afgesproken dat we een maand de kans hebben om onze opmerkingen te formuleren. Oorspronkelijk wou Volksgezondheid iets te snel en te eigengereid tewerkgaan, maar het komt het Riziv en de medicomut toe om finaal het licht op groen te zetten."