...

Reinette Klever van de PVV zet de minister onder druk om harder op te treden tegen de zorgfraude. De partijgenote van Geert Wilders richtte onder meer een virtueel 'meldloket zorgfraude'op (zie het artikel in AK2302). Dat zou volgens haar twee tot vijf miljard kunnen opbrengen. Minister Schippers antwoordt nu aan de Kamer dat het invoeren van een meldingsplicht voor zorgfraude niet wenselijk is. Dat zou de opsporingsorganisaties alleen maar overbelasten, aldus de minister.De discussie over de zorgfraude laaide op naar aanleiding van een vermeend geval van fraude in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Een internist zou daar voor 100.000 euro te veel gefactureerd hebben. Maar volgens de minister heeft het ziekenhuis zelf de fout rechtgezet. Het heeft ook de arts op de vinger getikt, hoewel er van fraude geen sprake was - aldus de minister.Ondertussen blijkt dat de Nederlandse Zorgautoriteit wel een onderzoek instelt naar de betrokken arts. De minister had tegenover de Kamer ontkend dat de NZa dat zou doen. Maar de NZa beslist daar autonoom over en was intussen blijkbaar tot actie overgegaan.