...

De Orde gaat in haar recente adviezen in op het "platform" www.wisdoc.com. Die website stelt haar gebruikers in staat artsen op te zoeken, en hun ervaringen met artsen onder elkaar te delen.Het is geen uniek initiatief, al lijken dit soort websites in Vlaanderen geen groot succes te zijn. Herinnert u zich nog 'verbeterjezorg.be'? De website bestaat nog maar erg veel lijkt er niet gedeeld te worden.De Orde stelt dat "het voor particuliere bronnen niet mogelijk is de veranderingen in de praktijkvoering van de arts op de voet te volgen". Dit soort gegevens zijn "voor de bevolking weinig bruikbaar en zelfs misleidend". Patiënten die negatieve ervaringen hebben met artsen kunnen op verschillende instanties een beroep doen om daar een passend en objectief gevolg aan te geven: ombudsdiensten, geschillencommissie, tuchtinstanties,...Beoordelingen die patiënten op internetfora over artsen geven zijn subjectief en vallen niet te verifiëren, waarschuwt de Orde. Niet alleen kan dit de reputatie van de arts schaden, maar het kan ook de vrije keuze door patiënten van een arts onder druk zetten.Maar vooral vindt de Orde dat www.wisdom.com persoonsgegevens van artsen verwerkt zonder hun medeweten of toestemming. "De nationale raad is van oordeel dat artsen om die reden hun persoonsgegevens kunnen laten verwijderen van dergelijke fora krachtens artikel 12 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens."Het advies vindt u terug op www.ordomedic.be.