...

Kinderen die voor de leeftijd van 13 jaar waren geconfronteerd met harde verbale tucht vanwege hun ouders, vertoonden meer symptomen van depressie en gedragsstoornissen na de leeftijd van 14 jaar dan kinderen die geen harde verbale tucht hadden ondergaan. (referentie: Wang M-T et Kenny S. Child Development. 2013;doi:10.1111/cdev.12143)