...

De Technische Cel koppelt de Minimale Ziekenhuis Gegevens waarover de FOD Volksgezondheid beschikt aan de gegevens over terugbetalingen die bij het Riziv bekend zijn. Dat levert een indrukwekkende databank op over de uitgaven in de verpleegdagprijs, aan honoraria, voor geneesmiddelen, ... per pathologie. De databank bevat ook de gegevens per ziekenhuis, maar die zijn alleen toegankelijk voor personeelsleden van het ziekenhuis.Per 'diagnose' Men kan de gegevens bekijken op het niveau van de Major Diagnostic Categories (MDC) en op het niveau van de APR-DRG's (All Patient Refined Diagnosis Related Groups). Op dat laatste niveau van de afzonderlijke 'diagnosen' kan men ook de bedragen voor de honoraria bekijken, voor geneesmiddelenuitgaven, en meer specifiek voor antibiotica.De tabellen voor de APR-DRG's zijn opgesplist volgens de ernst van de aandoening (matig tot extreem ernstig). Als men klikt op de bedragen kan men een meer gedetailleerde verdeling van de uitgaven zien.Sinds 2000 zijn de bedragen van ieder jaar beschikbaar. Ook de bedragen van het jaar 1997 zijn nog opgenomen.Downloaden De tabellen kunnen worden geprint of geëxporteerd als csv-bestand. Men kan ook grote 'referentiebestanden' downloaden, die dan kunnen worden geïmporteerd in een rekenblad of statistisch programma.De website bevat ook een uitgebreide tekst die de inhoud duidelijk beschrijft. Er staat bijvoorbeeld ook uitgelegd wat een percentiel is. De data zijn dus wel degelijk gericht naar een breed publiek - dat neemt niet weg dat het toch zeer technisch studiemateriaal blijft.