...

Le Soir maakte het nieuws bekend. De nieuwe functie zorgde in de ziekenhuisintercommunale voor controverse. Niet alleen was er geen nood aan een nieuwe functie van adviseur-generaal, bovendien leek het profiel opgesteld op maat van Thomas Salden, zo meldde Le Soir.Thomas Salden is adjunct-secretarisgeneraal van de MR en halfbroer van voormalige MR-voorzitter Olivier Chastel. De minister schrapt nu de overbodige functie. Bij haar beslissing stootte ze immers op een aantal storende elementen: de creatie van de functie is onvoldoende gedocumenteerd, er wordt geen enkel diploma vereist terwijl een adviseur-generaal doorgaans de nummer twee is in een structuur.Normaal zijn alleen personen met ervaring in een overheidsdienst welkom om te solliciteren. En de termijn om zich kandidaat te kunnen stellen bedroeg niet meer dan negen dagen. Het hoeft ook geen betoog dat de werknemerssyndicaten zich verzetten tegen de creatie van de functie.Om al die redenen maakte minister De Bue de benoeming van Thomas Salden in de raad van bestuur van de ISPPC ongedaan. "Hij zetelde er als onafhankelijk beheerder en niet als adviseur van de gemeente of het OCMW en hij werd ondervoorzitter." Volgens de minister voldoet de persoon niet aan de voorwaarden voor de functie van onafhankelijk beheerder omdat hij eerder in het directiecomité van de intercommunale zetelde.De raad van bestuur keurde ook een verhoging van het salaris van de directeurs goed. Die beslissing werd eveneens ongedaan gemaakt omdat de stijging niet voldoende gemotiveerd was en er niet voorafgaand over onderhandeld werd met de syndicaten.De ISPPC nam kennis en akte van de beslissingen van de Waalse minister van Binnenlandse Aangelegenheden. "We vroegen de minister om een dringende afspraak om tekst en uitleg te verschaffen over de punten die de minister wil aankaarten", zo laat de intercommunale weten.De hele kwestie zorgt voor nogal wat reacties in politieke kringen. "Het openbaar bestuur van de ziekenhuizen moet nauwkeurig onderzocht worden. Competenties zijn belangrijk, niet de politieke kleur", zegt dokter Catherine Fonck, die aan het hoofd staat van de cdH-groep in de Kamer, op Twitter. Die mening wordt gedeeld door dokter Jacques de Toeuf, erevoorzitter van de BVAS: "Nutteloze banen creëren en vriendjespolitiek, het zou niet meer mogen bestaan. De minister heeft duidelijk moed en principes, dat siert haar. Eindelijk iemand die waakt over het algemeen belang."De PTB vroeg de Waalse regering om een speciale afgevaardigde aan te stellen om de werking van de ISPPC te controleren. "De raad van bestuur nam een aantal twijfelachtige beslissingen en heeft niet meer de geloofwaardigheid, nodig om de ISPPC te leiden. De leden moeten een stap opzij zetten", zegt volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid van de oppositie Germain Mugemangango (PTB). "De Waalse regering moet de wettigheid garanderen van de beslissingen die worden genomen binnen de intercommunale die 5.000 werknemers telt en die van het grootste belang is voor de burgers." De PTB riep in de gemeenteraad van Charleroi op tot een debat over het beheer van de ISPPC.Gemeenteraadslid Jean-Noël Gillard (Défi), vraagt op zijn beurt om zo snel mogelijk een nieuwe interne audit van het bestuur van de intergemeentelijke instantie te laten uitvoeren door een onafhankelijke instantie. "Als de interne audit grote fouten in het management aan het licht brengt, dan moeten er vragen gesteld worden over de organisatie en samenstelling van de raad van bestuur van de ISPPC", zegt Gillard.In mei kondigde ISPPC nog trots aan dat het zijn tekort had teruggebracht van 23 miljoen euro in 2017 tot 5,5 miljoen in 2018.