In het overzicht dat Arts en Auto maakte van handelingen en regels die geschrapt of verbeterd kunnen worden, staat voor de betrokken medische specialisten het schrappen van ziekenhuisbrede keurmerken (JCI, NIAZ...) op de eerste plaats. Het Nederlandse tijdschrift laat daarbij een assistent gynaecologie aan het woord: "Ik denk dat ziekenhuisdirecteuren en zorgverzekeraars met elkaar om de tafel moeten met als vertrekpunt het belang van de individuele patiënt. Het ziekenhuisbrede belang van accreditaties zie ik wel. De veiligheid is beter geregeld, en ik twijfel er niet aan dat het aantal verwisselingen is afgenomen door de checklists. Maar daar betalen we met elkaar een hoge prijs voor: het zijn kostbare constructies én de patiënt ziet een dokter die minder tijd voor hem heeft omdat hij een checklist moet afwerken. We zijn er met de beste bedoelingen aan begonnen, maar zitten nu in de situatie dat we elkaar in de greep houden."

Op twee en drie staan voor de medische specialisten respectievelijk het schrappen van extra inhoudelijke aanvragen vanuit zorgverzekeraars en het stoppen met het administreren voor protocollen.

Administratie- en regeldruk

De Schrapconferentie is een organisatie van denktank (Ont)Regel De Zorg, in het leven geroepen door het actiecomité Het Roer Moet Om (HRMO), een actiegroep van Nederlandse (huis)artsen die ijvert voor betere werkomstandigheden voor collega's, en de VvAA (verzekeraar voor zorgprofessionals). Van 1 augustus tot 18 november 2017 bracht de denktank in kaart hoeveel tijd zorgprofessionals per werkweek aan administratie besteden. Uit een bevraging bij 3.000 medische specialisten en aio's blijkt dat 40 procent van hun tijd hier naartoe gaat.

Snel

Naast de bekommernissen van de medische specialisten, lijstte Arts en Auto ook de regels en handelingen op die volgens apothekers, psychiaters, fysiotherapeuten (thuis)verpleegkundigen enz. kunnen geschrapt of verbeterd worden.

Kwamen onder meer naar voren onder 'te schrappen': de controle van opiaatrecepten (apothekers), de interne verwijsprocedures en triage (psychiaters), het structurele patiënttevredenheidonderzoek (fysiotherapeuten), de registraties om te bevestigen dat een handeling is uitgevoerd (ziekenhuisverpleegkundigen) enz.

Het initiatief krijgt de volledige steun van de Nederlandse minister van Medische Zorg Bruno Bruins. Hij pleit dan ook voor een versnelling van het schrappen van regels en administratie. Op 1 maart wil hij graag al een tussenstand zien.

In een reactie laat Kees van Dun, directeur van Niaz, weten dat "de eerste suggestie van de Schrapconferentie niet [was] om alle ziekenhuisbrede accreditaties af te schaffen, maar: alle ziekenhuisbrede kwaliteitsindicatoren (JCI, Niaz) staan ter discussie en worden getoetst op doelmatigheid".

Hij voegt er nog aan toe dat het om een suggestie van huisartsen gaat die betrekking heeft op ziekenhuizen.

In het overzicht dat Arts en Auto maakte van handelingen en regels die geschrapt of verbeterd kunnen worden, staat voor de betrokken medische specialisten het schrappen van ziekenhuisbrede keurmerken (JCI, NIAZ...) op de eerste plaats. Het Nederlandse tijdschrift laat daarbij een assistent gynaecologie aan het woord: "Ik denk dat ziekenhuisdirecteuren en zorgverzekeraars met elkaar om de tafel moeten met als vertrekpunt het belang van de individuele patiënt. Het ziekenhuisbrede belang van accreditaties zie ik wel. De veiligheid is beter geregeld, en ik twijfel er niet aan dat het aantal verwisselingen is afgenomen door de checklists. Maar daar betalen we met elkaar een hoge prijs voor: het zijn kostbare constructies én de patiënt ziet een dokter die minder tijd voor hem heeft omdat hij een checklist moet afwerken. We zijn er met de beste bedoelingen aan begonnen, maar zitten nu in de situatie dat we elkaar in de greep houden."Op twee en drie staan voor de medische specialisten respectievelijk het schrappen van extra inhoudelijke aanvragen vanuit zorgverzekeraars en het stoppen met het administreren voor protocollen.Administratie- en regeldrukDe Schrapconferentie is een organisatie van denktank (Ont)Regel De Zorg, in het leven geroepen door het actiecomité Het Roer Moet Om (HRMO), een actiegroep van Nederlandse (huis)artsen die ijvert voor betere werkomstandigheden voor collega's, en de VvAA (verzekeraar voor zorgprofessionals). Van 1 augustus tot 18 november 2017 bracht de denktank in kaart hoeveel tijd zorgprofessionals per werkweek aan administratie besteden. Uit een bevraging bij 3.000 medische specialisten en aio's blijkt dat 40 procent van hun tijd hier naartoe gaat.SnelNaast de bekommernissen van de medische specialisten, lijstte Arts en Auto ook de regels en handelingen op die volgens apothekers, psychiaters, fysiotherapeuten (thuis)verpleegkundigen enz. kunnen geschrapt of verbeterd worden. Kwamen onder meer naar voren onder 'te schrappen': de controle van opiaatrecepten (apothekers), de interne verwijsprocedures en triage (psychiaters), het structurele patiënttevredenheidonderzoek (fysiotherapeuten), de registraties om te bevestigen dat een handeling is uitgevoerd (ziekenhuisverpleegkundigen) enz. Het initiatief krijgt de volledige steun van de Nederlandse minister van Medische Zorg Bruno Bruins. Hij pleit dan ook voor een versnelling van het schrappen van regels en administratie. Op 1 maart wil hij graag al een tussenstand zien.