...

Deze week waren alle ogen gericht op het overlegcomité dat woensdag bijeenkwam. Op de agenda: de plannen van minister Onkelinx om de numerus clausus af te schaffen voor huisartsen en knelpuntspecialismen. Voor Vlaanderen schoven minister-president Kris Peeters en de ministers Jo Vandeurzen (CD&V) en Pascal Smet (sp.a) aan tafel. Vooral die laatste staat onder zware druk van de Vlaamse medische wereld, die front vormt en zich zwaar geschoffeerd voelt. De Vlaamse universiteiten organiseerden jaar na jaar een ingangsexamen. Duizenden Vlaamse jongeren werd de kans ontzegd om arts te worden. Maar de Franstalige gemeenschap bedankte voor zoveel ijver. Beneden de taalgrens werd jarenlang getalmd met de invoering van een toegangsexamen. De politieke moed ontbrak. Over de jaren heen werd op die manier een duizendtal Franstalige artsen te veel opgeleid. Met één pennenstreek wilde Onkelinx die overtallige artsen het uitzicht op een Rizivnummer garanderen. Een ongehoord staaltje van puur electorale kortetermijnpolitiek, enkel bedoeld om te scoren voor de eigen achterban. Onkelinx zou niet alleen de inspanningen van de Vlaamse universiteiten belachelijk maken, ze zou ook het ingangsexamen zelf ondergraven. Nooit eerder werd één gemeenschap zo flagrant voor schut gezet door een federaal minister. Het was dan ook ondenkbaar dat de Vlaamse partijen Onkelinx hiermee zouden laten wegkomen. Het KB dat de contingentering afschaft voor huisartsen en knelpuntspecialismen werd woensdag 'on hold' gezet. Hoe dan ook, een volgende federale minister zal veel werk hebben om het geknakte vertrouwen te herstellen.Lees ook: Contingentering blijft (voorlopig) behouden