...

Geuijen is epidemioloog en verbonden aan het Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction (NISPA). Ze nam eerst een vragenlijst af bij 1685 huisartsen. Vervolgens interviewde ze 21 artsen met een verslaving, hun naasten en medewerkers van Physician Health Programs (PHP), zoals die in Nederland bestaan.Uit het onderzoek blijkt dat artsen vooral barrières ervaren om hulp te zoeken bij problematisch middelengebruik of verslaving op individueel niveau. Bij zichzelf dus. Deze barrières zijn in vijf categorieën onder te verdelen:Factoren die hulp zoeken vergemakkelijken vonden de onderzoekers vooral op het niveau van de sociale relaties, zoals:Op het niveau van de gezondheidszorg helpt een ondersteunende benadering, goede toegankelijkheid en een positief imago van verslavingsfaciliteiten. Zorgaanbieders en mensen in de omgeving van artsen met problematisch middelengebruik of verslaving kunnen het hulpzoekproces vergemakkelijken door de arts in kwestie vertrouwelijke en niet-veroordelende ondersteuning te bieden, zo besluiten Geuijen en collega's.