...

De auteurs besluiten dat de straling erg laag is. De dosis is nog lager dan de blootstelling die de NCRP (National Council on Radiation Protection & Measurements) verwaarloosbaar acht. Ze voegen daaraan toe dat het risico op kanker door die blootstelling bijzonder klein is.