...

Meerdere studies beschrijven de typische klinische verschijnselen van een Covid-19: koorts, hoesten, diarree, vermoeidheid ... Blijkbaar kan het nieuwe coronavirus ook de hersenen aantasten.Verlies van smaak- en reukzin is een vroeg teken van een SARS-CoV-2-infectie en we wisten ook al dat het virus het perifere zenuwstelsel kan aantasten. Nu blijkt dat het virus ook het centrale zenuwstelsel kan aantasten. Dat wordt in meerdere studies beschreven.Zo hebben Chinese vorsers in Wuhan tussen 16 januari 2020 en 19 februari 2020 de gegevens verzameld van 214 patiënten met een Covid-19 (gemiddelde leeftijd 52,7 jaar; 87 mannen). 126 patiënten (58,9%) vertoonden een goedaardige Covid-19 en 88 (41,1%) had ernstige ademhalingsproblemen.78 patiënten (36,4%) vertoonden neurologische verschijnselen. Bij de patiënten met een ernstige Covid-19 was dat 45,5%. De patiënten met een ernstige infectie waren ouder, vertoonden meer comorbiditeit, vooral hypertensie, en hadden minder typische symptomen zoals koorts en hoesten dan patiënten met een weinig ernstige infectie.De patiënten met een ernstigere infectie vertoonden neurologische afwijkingen zoals acuut cerebrovasculair lijden (5,7%), bewustzijnsstoornissen (14,8%) en letsels van de skeletspieren (19,3%).In een studie van vorsers uit Straatsburg, Frankrijk, was meer dan de helft van de 58 patiënten op de bewakingsafdeling verward of geagiteerd. Bij een CT-scan van de hersenen werden mogelijke ontstekingsverschijnselen waargenomen (2).Op grond van de gegevens over vroegere epidemieën van respiratoire virussen waarschuwen Amerikaanse vorsers voor het risico op neurologische restletsels op middellange en lange termijn bij patiënten die een Covid-19 overleven (3).In februari werden twee studies gepubliceerd die het risico op neurologische letsels beschrijven bij infectie met verschillende coronavirussen. In een studie uitgevoerd door wetenschappers van de Universiteit van Jilin, China, werden viruspartikels teruggevonden in de neuronen van patiënten met een SARS-CoV-infectie (2002) en een MERS-CoV-infectie (2012) (4).Volgens de tweede studie uitgevoerd door vorsers van de Universiteit van Aga Khan in Pakistan dringt het SARS-CoV-2 via het angiotensineconverterende enzym type 2 (ACE2) in de neuronen (5). (referenties:ACS Chemical Neuroscience, 13 maart 2020, doi: 10.1021/acschemneuro.0c00122)