...

Dat laatste was niet mogelijk met het bestaande samenwerkingsakkoord dat van 12 maart 2021 dateert. Dat liet alleen toe de vaccinatiegraad te berekenen over de gehele populatie.Met de nieuwe tekst van het samenwerkingsakkoord kan de vaccinatiegraad voor een bepaald segment van de bevolking ook berekend worden - bijvoorbeeld de vaccinatiegraad in een bepaalde leeftijdsgroep, maar ook de vaccinatiegraad in een instelling.Het gaat hierbij uiteraard wel om anonieme statistieken.Problemen waren er met het 'oude' akkoord ook om een vaccinatie in het buitenland in Vaccinnet+ te registreren. Daar komt nu ook een rechtsgrond voor.Die vaccinatie moet wel aangetoond worden met een digitaal EU-covidcertificaat of een Belgisch digitaal afschrift van een buitenlands covidvaccinatiecertificaat.Ten slotte maakt de nieuwe tekst het mogelijk het BIS-nummer (rijksregisternummer) van de gevaccineerde persoon te gebruiken voor de berekening van de kostenverdeling over de verschillende regio's.De berekening kan zo gebeuren aan de hand van de woonplaats van de persoon in plaats van de locatie waar de vaccinatie is gebeurd.De federale ministerraad keurde vrijdag 27 januari het gewijzigde samenwerkingsakkoord goed samen met een voorontwerp van de 'instemmingswet'. Er moet nog advies worden ingewonnen van de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Raad van State.Een week eerder keurde de Vlaamse regering al een decreet goed dat de uitbreiding van het samenwerkingsakkoord moet bekrachtigen. Ook de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens en de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin moeten nog hun advies uitbrengen.