...

Het gaat om de wachtposten voor de regio Mechelen en de regio Heist-op-den-Berg, en de wachtpost Pallieterland (Lier). Deze huisartsenposten maken afspraken met de spoeddiensten van het Imeldaziekenhuis, AZ Sint-Maarten (Mechelen), Heilig Hartziekenhuis (Lier) en AZ Herentals. Het samenwerkingsakkoord werd donderdag 5 september officieel ondertekend.Daarmee willen de wachtposten en de spoeddiensten de efficiëntie van de niet-planbare zorg buiten de 'normale' uren verbeteren - het gaat om de periode dat de wachtposten open zijn: van 19 uur op vrijdagavond tot 8 uur maandagochtend. Het uitgangspunt is de gelijkwaardigheid van de partners. Het doel is om patiënten het beste antwoord te bieden op de zorgvraag op de meest geschikte plaats, rekening houdend met de beschikbaarheid van mankracht en middelen.De afspraken betreffen de aanmelding/opvang op de meest geschikte locatie, en de doorverwijzing van ziekenhuizen naar de huisartsenwachtpost en omgekeerd.