...

De negen landen bundelen de krachten om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de komst van nieuwe en vaak erg dure geneesmiddelen. Met een centrale databank zullen ze alle mogelijke informatie over nieuwe geneesmiddelen en geneesmiddelen in ontwikkeling met elkaar delen.De bedoeling is beter toekomstige uitdagingen te identificeren, prioriteiten te bepalen en in te spelen op opportuniteiten. De betrokken overheden kunnen ook de handen in elkaar slaan om gezamenlijk over de prijs van een geneesmiddel te onderhandelen en zo de prijs te drukken.Naast België gaat het om Nederland, Luxemburg, Ierland, Portugal, Zweden, Denemarken, Zwitserland en Noorwegen. Nog andere landen zouden al belangstelling hebben betoond om zich aan te sluiten bij het initiatief.Het International Horizon Scanning Initiative (IHSI) vloeit voort uit de samenwerking die België en Nederland in 2017 zijn gestart. Die groeide uit tot BeNeLuxA, met naast België en Nederland ook Luxemburg, Oostenrijk en Ierland als leden.Maggie De Block : "We gaan met negen landen samen de geneesmiddelenhorizon afspeuren zodat we exact weten welke nieuwe behandelingen op ons afkomen. Op die manier kunnen we vanuit het beleid veel beter anticiperen en ook betere prijzen onderhandelen voor de sociale zekerheid."