...

De Vlaamse Planningscommissie telt drie kamers. De eerste kamer bekijkt de subquota voor artsen, en bestaat uit vier effectieve leden aangewezen door de geneeskundefaculteiten, en vier effectieve leden aangewezen door de artsensyndicaten ('beroepsverenigingen'). Voor ieder effectief lid is er ook een plaatsvervanger 'benoemd').Zowel huisartsen als specialisten moeten vertegenwoordigd zijn - de wet bepaalt dat elke 'bank' minstens één huisarts en minstens één specialist moet bevatten.Op de 'academische bank' is de verdeling fifty-fifty. Namens de geneeskundefactulteiten zitten de specialisten Paul Herijgers en Piet Hoebeke in de commissie (met respectievelijk als plaatsvervangers Patrick Cras en Philippe Gevaert) , en de huisartsen Dirk Devroey en Paul Van Royen (plaatsvervangers: Birgitte Schoenmakers en Anne De Sutter).De syndicaten vaardigen Marianne Mertens, Marc Moens en Luc Dirix af (plaatsvervangers, respectievelijk: Marc Brosens, Johanne Van Wiemeersch en Wilfried De Backer) - en daarnaast Peter Hoffman (plaatsvervanger Carine Cloodts).In deze kamer zit ten slotte één vertegenwoordiger van het Vlaams Patiëntenplatform: Ilse Weeghmans neemt de honneurs waar (plaatsvervanger Susanne Op De Beeck).De tweede kamer bekijkt de quota voor tandartsen en tandartsen-specialisten en is op analoge manier samengesteld.BehoefteDe derde kamer, ten slotte, bestaat uit zowel artsen als tandartsen. Haar functie is om de behoefte aan artsen en tandartsen vast te stellen voor de komende periode van 15 jaar. De bank van de 'beroepsverenigingen' bevat vier effectieve leden (met evenveel plaatsvervangers) - artsen zijn Gerda Smets (plaatsvervanger Sophie Petit) en Christophe Spaas (plaatsvervangen Jan Pen). De academische bank telt vijf effectieve leden van verschillende faculteiten: Willy Petermans, Anneliese Moerman, Greta Moorkens, Dirk Devroey en Ivo Lambrichts (plaatsvervangers, respectievelijk: Djalila Mekhali, Evelien Verhaeghe, Guy Hubens, Johan Vansintejan en Leen Popleu).Anouk Buelens-Terryn zit in deze kamer voor het Haio-Overlegplatform (plaatsvervanger Sebastiaan Horn), en Steven Martens vertegenwoordigt het VASO (plaatsvervanger Cynthia D'hondt).In deze commissie zitten ook vertegenwoordigers van de Vlaamse ministers bevoegd voor gezondheid en woonzorg, en voor onderwijs, en van de agentschappen Zorg en Gezondheid en Hoger Onderwijs - telkens met plaatsvervanger.Ilse Weeghmans en haar plaatsvervanger van het VPP duiken in de drie verschillende kamers op.Het besluit werd eind april getekend door Dirk Dewolf, administrateur-generaal van het Agentschap Zorg en Gezondheid maar verscheen nog maar pas in het Staatsblad.De benoemingen gelden in principe voor vier jaar.