...

Schotse onderzoekers kwamen tot die conclusie na een meta-analyse van vier transversale studies die tussen 2009 en 2013 werden uitgevoerd en waarin de concentratie fijn stof werd gemeten in 93 huizen waarin minstens een roker woonde en in 17 huizen waarin niet werd gerookt. Fijn stof zijn micropartikels die in de lucht zweven en een diameter hebben van minder dan 2,5 micrometer (PM2.5). Die partikels kunnen zeer diep in de longalveolen dringen en veroorzaken longaandoeningen, cardiovasculaire ziekten, astma en longkanker. De resultaten van het onderzoek zijn indrukwekkend. In huizen waar een roker woont is de gemiddelde concentratie van PM2.5 ongeveer tien keer hoger dan in huizen waar niet wordt gerookt. Sterker nog, de blootstelling aan PM2.5 van niet-rokers die samenleven met een roker, is meer dan drie keer hoger dan de drempelwaarde die is vastgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie. In een vierde van de woningen van rokers maten de auteurs zelfs concentraties van PM2.5 die meer dan 11 keer hoger waren dan de maximale jaarlijkse blootstelling volgens de WGO. Tot slot toch nog een positieve noot: niet-rokers die samenleven met een roker kunnen de hoeveelheid PM2.5 die ze dagelijks inademen met meer dan 70% verminderen als hun omgeving rookvrij wordt, en dat geldt met name voor de jongsten en de oudsten onder hen.