...

Dat blijkt uit een enquête bij 83 artsen- specialisten werkzaam in het Noordwest-Vlaamse KOM-ziekenhuisnetwerk. Vrijwel alle disciplines zijn in het onderzoek vertegenwoordigd. Jolien Dewaele, stafmedewerker AZ Damiaan Oostende, voerde het uit in het kader van haar masterscriptie Management en Beleid in de Gezondheidszorg (UGent). Promotor was prof. Dominique Vandijck (UGent). In deze thesis ventileren artsen voor het eerst hun visie op de klinische netwerken. Belangrijk om weten is dat de peiling plaatshad in pre-coronatijden, tussen 30 januari en 6 maart. De artsen kregen stellingen voorgeschoteld. Een eerste vaststelling daarbij is dat de term 'klinische samenwerking' voor interpretatie vatbaar is. Voor het gros van de ziekenhuisspecialisten (respectievelijk 91 en 90%) blijft samenwerken beperkt tot het concentreren van medische expertise voor hoogcomplexe aandoeningen en tot kennisuitwisseling tussen de medische disciplines van het netwerk. Voor drie à vier artsen op vijf omvat het ook de gezamenlijke aankoop van zware medische apparatuur (78%), de organisatie van pluridisciplinaire zorgpaden en pathologieprogramma's (77%) en een gedeelde visie op het zorgaanbod en het samensmelten van disciplines (73%). Samenwerken om gezamenlijk vooropgestelde doelstellingen te realiseren, wordt minder enthousiast onthaald (64%). En helemaal een afknapper is de stelling dat samenwerken zal leiden tot noodzakelijke strategische herstructureringen en finaal tot ziekenhuisfusies. Amper 45% kan zich hierin vinden. Professor Dominique Vandijck: "Een gezamenlijke strategie voor het hele netwerk is dus niet de eerste bekommernis van ziekenhuisartsen. Want vanuit een beleidsvisie sluit men grootschalige fusies op lange termijn niet uit. Allicht is dit een uiting van het kennishiaat tussen clinici en beleid. Artsen zijn ook niet altijd op de hoogte van alle modaliteiten." Lees ook: Geld is de zenuw van de oorlog.