...

De Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde verzamelde gedurende de periode 1998-2007 de overlijdenscertificaten uit Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In die periode stierven 661.773 mensen. Het aandeel overlijdens in een ziekenhuis daalde van 55,1% in 1998 tot 51,7% in 2007. In rusthuizen nam het toe van 18,3% tot 22,6%. Het aantal sterfgevallen thuis daalde met 0,5%.Bij rusthuisbewoners waren de verschuivingen het grootst. Het aandeel van rusthuisbewoners die ter plaatse stierven, steeg van 66,8% tot 75,3%. Het aandeel van zij die in een ziekenhuis overleden, daalde van 31,0% tot 21,5%. Waarom? Een van de redenen voor die evolutie is de vervanging van residentie bedden door verzorgingsperiode gedurende de periode 1998-2007. Daardoor konden meer bewoners de laatste zorgen in het rusthuis ontvangen, wat goed zou zijn voor de kwaliteit van hun levenseinde. Sterven in een ziekenhuis zou voor een minder vredig einde zorgen en daarnaast het rouwprecies voor familieleden bemoeilijken. Toekomst Als deze ontwikkeling zich doorzet, zouden in 2038 meer mensen in een rusthuis overlijden dan in een ziekenhuis. Het aantal thuisoverlijdens zou dan weer geleidelijk aan afnemen. Duidelijk is dat het aanbod van palliatieve zorg in rusthuizen steeds aan belang zou winnen in een dergelijk scenario, investeringen lijken dan ook noodzakelijk.