...

In een afgeladen volle aula presenteerde Christel De Pooter, oncologe van het Sint-Augustinusziekenhuis (Iridiumnetwerk) en voorzitter van de GDA 2011 haar visie: "Het nut van preventie kan niet genoeg onderstreept worden. Momenteel genezen ongeveer de helft van alle kankerpatiten, maar we streven uiteraard naar een veel hoger cijfer. Omdat een derde van alle kankers te wijten is aan omgevingsfactoren, worden de primaire, secundaire en tertiaire preventie van primordiaal belang." Denk daarbij aan vroegdetectie, vaccinatie, het vermijden van schadelijke stoffen als alcohol en tabak en een aangepaste levensstijl na kanker met veel lichaamsbeweging, gezonde voeding en/of stressreductie. Op maat van het individu Een belangrijke evolutie in de kankerbehandeling is de steeds verfijndere, specifiek op de persoon afgestemde therapie. Een ver doorgedreven tumorhistologie tot op het subcellulair niveau moet helpen om de karakteristieken van de tumor te bepalen. Waar er voorheen bijvoorbeeld sprake was van borstkanker, wordt de ziekte nu opgedeeld in een vijftal subklassen. En dat geldt zo voor heel wat kankers waarvan moleculair onderzoek een verdere uitsplitsing mogelijk heeft gemaakt.Verder worden de genmutaties die de drijvende kracht zijn achter een bepaalde kanker of een prognostisch voorspellende waarde hebben, geentificeerd. Hetzelfde geldt voor kritische celreceptoren waar vervolgens de (adjuvante) therapie specifiek op wordt afgestemd.Die verfijning in de behandeling is ook te zien bij de radiotherapie. De Pooter: "Met de nieuwste intensiteitsgemoduleerde toestellen en dankzij beeldgestuurde radiotherapie kan het te bestralen gebied nauwkeurig worden afgelijnd, rekening houdend met de beweeglijkheid van de tumor en de omliggende organen. Zo kan niet alleen schade aan het omliggende weefsel grotendeels worden beperkt, maar kunnen er ook hogere stralingsdosissen worden gegeven aan geselecteerde delen van de tumor." In de pijplijn In de toekomst worden nog meer specifieke behandelingen verwacht daar steeds meer van de transcriptie- en signaaltransductiewegen beschreven worden waarvan een tumor zich bedient om zich te ontwikkelen en te handhaven. De opkomst van de ingewikkelde en peperdure monoklonale antilichamen is hier een mooi voorbeeld van. Dat hele arsenaal aan middelen en technieken moet de kankerpatit genezen of langdurig in leven houden m behoud van een goede levenskwaliteit. Maar zoals steeds moet de patit zelf het initiatief nemen om de eigen (nefaste) levensstijl te veranderen en meer aan lichaamsbeweging te gaan doen. En dat is dikwijls nog steeds te veel gevraagd, zo kwamen we te weten uit een latere sessie met oncologe An Vandebroek (ZNA Middelheim).