...

In de meeste gevallen vonden de bedreigingen plaats tijdens de wachtdienst en vooral tussen 18 en 23 uur. De bevraagde huisartsen gaven aan dat de gevallen van bedreiging of gevoel van onveiligheid zich hoofdzakelijk voordeden tijdens de consultaties en huisbezoeken van patiënten die kampen met psychische problematiek en aanverwante ziektebeelden zoals drugs-, alcohol-, en medicatieverslaving. Uiteraard is het ook goed mogelijk dat de geuite bedreigingen aan het adres van een huisarts net het gevolg zijn van die psychische aandoening, zoals een psychose.Zes op de tien huisartsen vinden dat de onveiligheid zowel in eigen praktijk als tijdens de wachtdienst moeten worden aangepakt. Een op de vier huisartsen (26,6%) wil een prioritaire aanpak van de problemen tijdens de wachtdiensten.BeveiligingOp de vraag welke relevante maatregelen er kunnen worden genomen om de veiligheid van de huisartsen te vrijwaren, konden de respondenten meerdere antwoorden aanvinken.De drie maatregelen die op de meeste bijval konden rekenen zijn: begeleiding door politie op vraag van de arts (57,1%), stimuleren van betaalterminals waarbij de volledige kosten door de overheid worden gedragen (56,5%) en begeleiding van de arts door een chauffeur tot aan de voordeur van de patiënt (42,3%).Op de vraag of de integratie van de huisartsenwachtdienst binnen de muren van een acuut ziekenhuis als alternatief voor een huisartsenwachtpost kan dienen, zijn de meningen verdeeld: bijna de helft vindt van niet, 46,8% vindt van wel.Een uitgebreid overzicht van de resultaten van deze enquête - waarin ook werd gepeild naar andere aspecten met betrekking tot de wachtdienst - leest u vandaag in Artsenkrant.