...

De uitspraken van SVH-ondervoorzitter dr. Rufy Baeke over patiënten die faken dat ze niet kunnen werken, lokten vorige week een storm van protest uit. De Kaprijkse huisarts werd rechts populisme verweten, en de Socialistische Mutualiteiten en het ABVV deden zijn uitlatingen openlijk af als "politiek gekleurd". Waarop Baeke besloot om niet langer op de voorgrond te treden en zijn functie als ondervoorzitter van het Syndicaat voor Vlaamse Huisartsen op te geven.Persoonlijke uitspraken"Vooreerst wil ik erop wijzen dat ik nog steeds achter mijn uitspraken sta over patiënten die ziekenfondsartsen onterecht laten geloven dat ze arbeidsongeschikt zijn. Maar die verklaringen waren persoonlijk, ik sprak helemaal niet uit naam van het SVH", vertelt Baeke. "Dat men mijn woorden nu gebruikt om het SVH in één politieke hoek te duwen, is onaanaanvaardbaar.""Ik wil die politieke stempel op ons syndicaat koste wat het kost vermijden", gaat Baeke verder. "Daarom neem ik per direct ontslag als ondervoorzitter. Gelukkig staan er binnen het syndicaat vrienden klaar om mij op te volgen. In september kiest de raad van bestuur waarschijnlijk een nieuwe ondervoorzitter."Verkiezingen 2014Naast zijn werk als huisarts zal dr. Baeke zich nu 100% engageren voor de N-VA, met het oog op de verkiezingen van 25 mei 2014.