...

Om zich in te werken in de dossiers en kennis te maken met de medewerkers en de afdelingen, is Rudy Van Ballaer al twee weken aanwezig in het ziekenhuis. "Ik krijg de kans om gedurende enkele weken mee te draaien op verschillende afdelingen van het ziekenhuis, wat een heel leerrijke ervaring is. De medewerkers zijn zeer enthousiast om te vertellen waar ze mee bezig zijn en wat hun bezorgdheden zijn. Ik voel veel positieve energie."Er wachten Rudy Van Ballaer meteen drukke tijden. Zo worden in 2013 nog een nieuw consulatiegebouw en bijkomende operatiezalen geopend. "AZ Herentals is een ziekenhuis dat groeit en wil blijven groeien, maar daarbij moeten we rekening houden met de economische realiteit. Het wordt een evenwichtsoefening om de financiële situatie onder controle te houden en tegelijkertijd een kwaliteitsvolle zorgverlening te blijven voorzien. Elke patiënt verdient immers een respectvolle en vriendelijke behandeling. Uitdagingen genoeg."Het AZ Herentals stelt ruim 600 personeelsleden en 90 geneesheerspecialisten tewerk en beschikt over 243 bedden.