...

Tim Nawrot en Bianca Cox van UHasselt analyseerden voor dit onderzoek de mortaliteitsgegevens voor acuut myocardinfarct (AMI) in Vlaanderen van 2000 tot 2009 - in totaal 38.992 gevallen. Ze stelden vast in januari 2006, toen het rookverbod op het werk en in openbare ruimten van kracht werd, het aantal AMI-doden onmiddellijk omlaag ging. Het effect was zichtbaar in de verschillende leeftijdsgroepen - vanaf de leeftijd van 30 jaar - en bij beide seksen, maar was het grootst bij vrouwen jonger dan 60.Vooral bij jongere vrouwenBij de analyse werden de gegevens gestandaardiseerd naar leeftijd, en werd rekening gehouden met de invloed van factoren als seizoen, fijnstof en influenza. De vermindering van AMI-mortaliteit bij vrouwen jonger dan 60 bedroeg 33,8% - maar het 95%-betrouwbaarheidsinterval was tamelijk breed (min 49,6% tot min 13%). Dat maakt de precieze omvang van het effect wel minder zeker.Bij mannen jonger dan 60 was het effect - relatief - minder uitgesproken, met een daling van 13,1% (95%-betrouwbaarheidsinterval van min 24,3 tot min 0,3%). Bij personen van 60 jaar of ouder was het effect met min 9% (van min 14,1% tot min 3,7%) ietsje groter bij mannen dan bij vrouwen, met min 7,9% (van min 13,5% tot min 2%).Begin 2007 werd roken ook verboden in restaurants. Ook daarvan kon bij oudere mannen het effect worden waargenomen in de mortaliteitscijfers. In 2007 daalde bij hen de sterfte met 3,8% (95%-betrouwbaarheidsinterval van min 6,5 tot min 1,0).Voor het onderzoek konden de auteurs maar beschikken over de cijfers tot en met 2009. Ze konden daardoor het effect van de verdere uitbreidingen van het verbod in de horecasector - in 2010 en 2011 - nog niet in kaart brengen, maar ze willen dat wel doen.Het onderzoek kwam er in opdracht van de Vlaamse Liga tegen Kanker. De resultaten werden gepubliceerd Heart (*). In de internationale literatuur zijn nog niet veel gegevens voorhanden over de invloed van een rookverbod op de mortaliteit