...

Premier David Cameron mag het voorstel van de Labour-oppositie dan wel steunen, toch verzet een aantal conservatieve parlementsleden zich tegen de maatregel die ze nutteloos, vrijheidsberovend of moeilijk toepasbaar vinden. Ook in België zijn de meningen verdeeld. Automobilistenorganisaties Touring en VAB zijn geen voorstander van dergelijk verbod omdat het nauwelijks kan worden gecontroleerd, het iets is dat mensen zelf moeten beslissen en er met bewustmaking meer kan worden bereikt. De Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) is dan weer van mening dat de regering hiervan een van haar prioriteiten moet maken omdat passief roken bij kinderen tal van gezondheidsproblemen veroorzaakt. "De concentratie aan kankerverwekkende stoffen in een auto waarin wordt gerookt, is tot 27 keer hoger dan in een huis waarin wordt gerookt", aldus Hedwig Verhaegen op Radio 1. "Als je werknemers en restaurantbezoekers beschermt, waarom zou je kinderen dan niet beschermen? Wij hopen dat dit voorbeeld uit Groot-Brittannië een stimulans zal zijn voor Belgische parlementsleden om een soortgelijk voorstel in te dienen."